Bến Cầu: Xuống giống vụ lúa Đông xuân đạt trên 61% kế hoạch

Cập nhật ngày: 13/12/2015 - 05:00

Nông dân xã An Thạnh làm đất xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2015-2016.

Tính đến nay, diện tích lúa xuống giống vụ Đông xuân 2015-2016 trên địa bàn huyện được 5.480 ha/8.900 ha, đạt 61,6% kế hoạch; trong đó có gần 446 ha của 233 hộ dân ở 2 xã An Thạnh và Lợi Thuận thực hiện theo mô hình liên kết 4 nhà, sản xuất lúa theo hướng VietGAP.

Phần lớn bà con sử dụng giống lúa ngắn ngày là OM 4900, OM 5451, OM 7347, IR 50404.

Các xã xuống giống lúa vụ Đông Xuân nhiều nhất là Lợi Thuận 1.700 ha, An Thạnh 1.300 ha, Tiên Thuận 1.150 ha, Long Thuận 400 ha,  Long Khánh và Long Chữ mỗi xã 350 ha, Long Giang 120 ha và Thị trấn 110 ha.

Do vụ lúa mới xuống giống nên tình hình dịch hại chưa xuất hiện, bà con thực hiện theo khuyến cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện thường xuyên thăm đồng, chăm sóc lúa, chủ động phòng trừ cho mùa sản xuất đạt kết quả.

Được biết, các xã còn lại sẽ xuống giống lúa xong vào giữa tháng 1.2016.

Hùng - Dũng