BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Cần vốn đầu tư để đạt tiêu chí văn hoá

Cập nhật ngày: 28/07/2014 - 09:15

Toàn huyện hiện có 95,6% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 97% ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hoá. Cả 8 xã nông thôn đều có sân chơi, bãi tập, sân tập thể thao; có 18 đội văn nghệ quần chúng cơ sở…

Sân bóng đá xã Long Phước (ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, hiện 7/8 xã nông thôn trên địa bàn huyện dù đã có Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng (trừ xã An Thạnh) nhưng đều chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch.

Để khắc phục tình trạng này, phấn đấu đạt tiêu chí văn hoá trong xây dựng nông thôn mới, huyện Bến Cầu đang phối hợp các ngành chức năng khảo sát lập dự toán đề nghị đầu tư Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng đạt chuẩn theo quy định. Trước mắt, dự kiến trong năm 2014, Bến Cầu sẽ nâng cấp Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Khánh đạt chuẩn quy định.

Hiện 37/37 ấp ở các xã nông thôn Bến Cầu đều chưa có nhà văn hoá và khu thể thao đạt chuẩn. Trước thực trạng chung này, tỉnh có chủ trương cho tận dụng văn phòng ấp để cải tạo, nâng cấp, mở rộng cho đủ tiêu chuẩn quy định về nhà văn hoá và khu thể thao. Hiện cơ quan chức năng huyện Bến Cầu đã tổ chức khảo sát thực trạng các văn phòng ấp và lập hồ sơ dự toán đề nghị đầu tư.

HOÀNG THI