BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Chi trả gần 6,7 tỷ đồng BHXH theo chế độ 1 lần

Cập nhật ngày: 13/04/2015 - 12:00

Chi trả BHXH 1 lần cho các đối tượng tại trụ sở BHXH huyện vào ngày 14.3.2015.

Trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 2.215 người, tự nguyện là 366 người và tham gia BHYT là 22.915 người. Số thu trên 9,11 tỷ đồng, đạt 20,66% kế hoạch năm 2015, tăng 18,3% so cùng kỳ năm trước.

Số thu BHXH bắt buộc đạt trên 6,71 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp 365 triệu đồng, BHXH tự nguyện 232 triệu và BHYT gần 1,8 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện Bến Cầu đã chi trả gần 6,7 tỷ đồng cho BHXH 1 lần và BHYT, trong đó chi từ quỹ BHXH là 5,56 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 35,23% và từ nguồn ngân sách Nhà nước là 624 triệu đồng cho các đối tượng hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, thất nghiệp, các khoản trợ cấp…

Khó khăn hiện nay trong việc đẩy nhanh tỷ lệ người tham gia BHXH và BHYT của huyện Bến Cầu là sự phối hợp tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH và BHYT chưa được các cấp, ngành và địa phương quan tâm đúng mức;

Đời sống người dân còn nghèo, mặt khác người dân chưa thấy được quyền lợi khi tham gia BHYT nên chưa tự nguyện; thủ tục hành chính còn gây phiền hà, chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT còn nhiều bức xúc nên chưa tạo được lòng tin cho người tham gia…

Hùng Dũng