BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Chủ động tiêm văcxin phòng cúm gia cầm

Cập nhật ngày: 23/02/2014 - 03:58

Chủ động tiêm văcxin cúm A (H5N1) trên đàn vịt chạy đồng.

Trong đợt này, tập trung tiêm văcxin cho 5 đàn vịt chạy đồng tại Mương Chuối, ấp A và 2 đàn vịt đang ươm ở ấp B xã Tiên Thuận, với tổng số 13.000 con vịt khoảng 28-32 ngày tuổi của các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Tính đến nay, huyện Bến Cầu tiêm văcxin cúm gia cầm H5N1 cho trên 17.000 con gia cầm tại các xã An Thạnh, Lợi Thuận và Tiên Thuận, trong thời gian tiếp theo là các xã, thị trấn còn lại của huyện.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bến Cầu xảy ra 2 ổ dịch cúm gia cầm tại xã An Thạnh và xã Lợi Thuận, tiêu hủy 3.100 con gia cầm. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch xảy ra, Trạm Thú y huyện Bến Cầu, cán bộ Thú y xã An Thạnh và Lợi Thuận tiến hành phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng, trại nuôi nhốt gia cầm và khu vực xung quanh, tiêm văcxin khoanh vùng nơi có ổ dịch xảy ra.

Quang Son