Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Bến Cầu công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò 

Cập nhật ngày: 08/01/2022 - 19:29

BTNO - Tính đến tháng 8.2021, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Bến Cầu là 18.928 con. Trong đó 9.640 con trâu, bò (chăn nuôi trang trại) và 9.288 con trâu, bò (chăn nuôi nông hộ).

Bò bị bệnh viêm da nổi cục

Ngày 10.7.2021, trên địa bàn huyện phát hiện 1 trường hợp bò mắc bệnh viêm da nổi cục tại ấp Long Tân, xã Long Giang. Đến ngày 12.7.2021 dịch bệnh lây sang 1 cá thể khác trong đàn. Sau đó dịch viêm da nổi cục lây lan nhanh, có 1.495 con bò, của 748 hộ chăn nuôi trên địa bàn 9 xã, thị trấn huyện Bến Cầu bị nhiễm bệnh, đã tiêu hủy 288 con bò với tổng trọng lượng 38.121 kg.

UBND huyện chỉ đạo Trạm Thú y tổ chức tiêm phòng được 6.359 liều vaccine viêm da nổi cục trên trâu, bò. Vệ sinh tiêu độc khử trùng 2 đợt với 920 lít thuốc trên điện tích 1.920.000 m2 của 3.507 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Đến nay đã qua 21 ngày trên địa bàn huyện không còn phát sinh trường hợp bệnh VDNC mới trên trâu, bò và không có trâu, bò chết do bệnh viêm da nổi cục . Đủ điều kiện công bố hết dịch viêm da nổi cục trâu, bò. Ngày 30.12.2021, UBND huyện ban hành công văn số 2010 /UBND về việc công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Kim Pha