Kinh tế   Kinh tế

Bến Cầu: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa huyện 

Cập nhật ngày: 15/01/2021 - 20:37

BTNO - Mới đây, UBND huyện Bến Cầu ban hành thông báo Số 04 /TB-UBND công bố, công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện tại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bến Cầu, địa chỉ: http://bencau.tayninh.gov.vn

Trung tâm huyện Bến Cầu. Ảnh minh họa

Trong đó, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu được phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu, như: diện tích các loại đất phân bổ trong năm bao gồm đất nông nghiệp với tổng diện tích 19.547,22 ha, đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 4.203 ha, được phân bổ cho 8 xã, thị trấn; đất đô thị với tổng diện tích 657,60 ha được phân bổ cho thị trấn Bến Cầu.

Kế hoạch thu hồi các loại đất gồm: đất nông nghiệp với tổng diện tích 836,92 ha được phân bổ cho 8 xã, thị trấn; đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 34,93 ha, được phân bổ cho 7 xã, thị trấn.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp với tổng diện tích 1.075,76 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp với tổng diện tích 529,53 ha được phân bổ cho 8 xã, thị trấn và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở, với tổng diện tích 2,70 ha được phân bổ cho xã An Thạnh, thị trấn Bến Cầu và xã Long Thuận.

Lê Vy