BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Điều chỉnh bổ sung quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia

Cập nhật ngày: 23/03/2015 - 06:17

Đại biểu thảo luận các nội dung của dự án.

Tại hội nghị, ông Trà Ngọc Phong- Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững nông nghiệp-nông thôn (Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam) cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu đã thống nhất các nội dung và tài liệu liên quan để sớm hoàn thành dự án, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, bao gồm danh mục khu-cụm-tuyến dân cư đã xây dựng, bố trí từ năm 2009 đến 2014 theo Quyết định số 1776 và 1178 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình 135;

Danh mục khu-cụm-tuyến dân cư các xã biên giới Việt Nam – Campuchia dự kiến quy hoạch, bố trí đến năm 2020; số liệu diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi từ năm 2009 đến 2014 trên địa bàn các xã biên giới; báo cáo sơ kết đánh giá thực hiện các chương trình, dự án quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; tình hình quốc phòng, an ninh ven tuyến biên giới;…

Huyện Bến Cầu có đường biên giới dài 37km, với 5 xã giáp biên là Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, Long Khánh và Long Phước.

Hùng Dũng