Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Bến Cầu giải ngân 850 triệu đồng cho hội viên nông dân 

Cập nhật ngày: 11/03/2020 - 20:55

BTNO - Sáng 11.3, Hội Nông dân huyện Bến Cầu phối hợp với chính quyền xã Long Giang tổ chức giải ngân vốn vay “Quỹ hỗ trợ nông dân” huyện năm 2020 cho các hội viên nông dân.

Các hội viên nông dân xã Long Giang nhận vốn vay từ “Quỹ hỗ trợ nông dân”.

Đợt này, xã Long Giang có 14 hội viên đủ điều kiện vay vốn từ “Quỹ hỗ trợ nông dân” huyện, mỗi hội viên được vay từ 7 đến 8 triệu đồng với tổng số tiền giải ngân 100 triệu đồng, thời gian cho vay là 12 tháng, phí thu 0,7%/tháng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội nông dân huyện Bến Cầu kết hợp giải ngân cho 50 hội viên ở 3 xã Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận vay vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân”  tỉnh với tổng số tiền 750 triệu đồng, từ dự án “chăn nuôi bò sinh sản”.

Nguồn vốn vay đã góp phần giúp các hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Thiện