BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Hầu hết các dự án được giải ngân đúng kế hoạch.

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 05:37

Dự án khu tái định cư Đìa Xù đang được khởi công xây dựng các hạng mục công trình.

Thời gian gần đây trên lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB) việc bồi thường giải phóng mặt bằng được lãnh đạo huyện Bến Cầu quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Từ đó đã đẩy nhanh được tiến độ thi công, phân khai vốn XDCB sớm và đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

Cụ thể, tổng nguồn vốn XDCB tập trung được phân khai năm 2009 của huyện là 11,45 tỷ đồng. Trong đó công trình chuyển tiếp 1,45 tỷ đồng; công trình triển khai mới 10 tỷ đồng. Tính đến nay, nguồn vốn sự nghiệp giao thông của huyện theo kế hoạch năm là 1,56 tỷ đồng, đã giải ngân được 86,25%. Đối với các nguồn vốn tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư theo kế hoạch năm 2009 là 201,08 tỷ đồng, đã giải ngân được gần 90%, ước đến cuối năm giải ngân đạt 100%. Trong đó có các dự án: Dự án khu tái định cư Đìa Xù vốn là 8 tỷ đồng. Hiện đang triển khai thi công 3 hạng mục công trình là hệ thống nước sạch, hệ thống giao thông, hệ thống điện, đã giải ngân đạt 77,76%. Dự án đường biên giới Cây Me kế hoạch 2 tỷ đồng. Hiện đã điều chỉnh tổng mức đầu tư và đang triển khai thi công, đã giải ngân 71,35%. Dự án đường 786, đoạn từ cầu Đìa Xù đến đường Xuyên Á, vốn được phân khai 188 tỷ đồng. Đã chi trả đền bù cho dân được 118 tỷ đồng. Hiện đã thực hiện mở hai gói thầu xây dựng nền mặt hè đường hệ thống thoát nước; hạ tầng kỹ thuật điện chiếu sáng và đang xem xét gói thầu san nền. Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 16,17 tỷ đồng, đã giải ngân được 76,76%. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 5,96 tỷ đồng đã giải ngân 53,1%.

Nhìn chung tất cả các nguồn vốn trên ước đến cuối năm đều giải ngân đạt 100% kế hoạch.

D.H