Bến Cầu: Hội thảo đầu bờ giống thuốc lá CSC07

Cập nhật ngày: 03/03/2016 - 05:00

Nông dân xã Tiên Thuận thu hoạch thuốc lá giống CSC07.

Trao đổi tại buổi hội thảo, cán bộ kỹ thuật của Công ty BAT-Vinataba và Công ty Hoà Việt (thuộc Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) cho biết, các đơn vị đã phối hợp và liên kết với nông dân xã Tiên Thuận trồng khảo nghiệm giống CSC07 từ vụ Đông Xuân 2012-2013 và 2013-2014. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, giống thuốc lá CSC07 có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất trung bình có thể đạt 32,1 tạ/ha- cao hơn giống đối chứng 19,7%. Giống thuốc lá CSC07 kháng trung bình các loại bệnh héo rũ vi khuẩn, thối đen thân, đặc biệt là kháng bệnh khảm thuốc lá. Tỷ lệ lá cấp 1 và cấp 2 đạt 76,6%; thời gian từ lúc trồng đến thu hoạch xong từ 109 đến 120 ngày.

Từ kết quả khảo nghiệm, vụ Đông Xuân 2015-2016, hai công ty đã phối hợp và liên kết với 22 hộ nông dân xã Tiên Thuận sản xuất 50 ha thuốc lá giống CSC07. Về phương thức liên kết, công ty đầu tư con giống, phân bón, thuốc trừ sâu và tạm ứng tiền mặt 5 triệu đồng/ha, đồng thời cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng cho từng hộ nông dân. Các khoản đầu tư này, công ty sẽ khấu trừ lại sau khi thu mua thuốc lá sấy khô của nông dân, bình quân 50.000 đồng/kg đối với số thuốc lá do nông dân tự sấy; bình quân 40.000 đồng/kg nếu công ty sấy.

Theo tính toán của các nhà chuyên môn, nếu trồng thuốc lá giống CSC07 đạt năng suất trung bình, nông dân sẽ thu lãi được khoảng 30 triệu đồng/ha/vụ (sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư).

D.H