BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Cập nhật ngày: 05/03/2014 - 08:02

Trung bình mỗi hộ được vay 8 triệu đồng để xây dựng 2 công trình, thời hạn vay là 5 năm, lãi suất vay 0,8%/tháng, phân kỳ 6 tháng trả vốn 1 lần với số tiền 800.000 đồng. Riêng lãi suất phải nộp hàng tháng qua Tổ tiết kiệm vay vốn.

Giải ngân vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân ở xã Long Khánh.

Thực hiện chương trình này từ năm 2005 đến nay, huyện Bến Cầu đã giải ngân cho 4.394 hộ vay, với tổng số tiền 30 tỷ 221 triệu đồng; dư nợ hiện nay có 3.328 hộ đang vay, với tổng số tiền 19 tỷ 530 triệu đồng. Các xã được thụ hưởng chương trình này gồm có xã An Thạnh, Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, Long Khánh, Long Giang, Long Chữ và Long Phước.

 Anh Nguyễn Võ Nhật Duy An- Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu cho biết, nhìn chung, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn vốn và lãi suất đầy đủ cho ngân hàng.

Đây là một chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn và rất thiết thực, nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng nông thôn biên giới Bến Cầu.

Hiện tại, huyện giải ngân được 8 chương trình tín dụng của Trung ương đầu tư, gồm: Tín dụng cho học sinh-sinh viên, hộ nghèo, giải quyết việc làm, hộ nghèo xây nhà ở, hộ sản xuất-kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn và chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, với 11.790 lượt hộ vay, tổng dư nợ là 132 tỷ đồng.

Quang Son