BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Hướng dẫn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở

Cập nhật ngày: 30/03/2014 - 06:43
Ông Nguyễn Ngọc Phương hướng dẫn nghiệp vụ Điều tra dân số và nhà ở ở huyện Bến Cầu.

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Ngọc Phương- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Bến Cầu hướng dẫn, phân tích và giải thích rõ về mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra lần này; vai trò và nhiệm vụ của điều tra viên; những quy định về nghiệp vụ điều tra; một số quy định về phỏng vấn và hoàn thành phiếu điều tra; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu điều tra; công tác giám sát điều tra, nhiệm vụ của giám sát viên và tổ trưởng.

Theo Quyết định 803/QĐ-TTg ngày 28.6.2012 của Thủ tướng Chính phủ, cứ 10 năm một lần, Tổng cục Thống kê tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm tận cùng là 9.

Để có được số liệu về dân số hàng năm giữa hai kỳ tổng điều tra, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra biến động dân số và KHHGD hàng năm với cỡ mẫu nhỏ, đủ để ước tính dân số cả nước và cấp tỉnh.

Cũng theo Chương trình điều tra- thống kê quốc gia, kể từ năm 2014 trở đi, riêng các năm tận cùng là 4, Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ với quy mô lớn hơn, để có số liệu chi tiết đến cấp huyện.

Như vậy, ngày 1.4 năm nay, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ lần đầu tiên. Thời điểm điều tra lần này lấy mốc là 0 giờ ngày 1.4.2014, thời gian tiến hành điều tra thu nhập thông tin ở địa bàn diễn ra khoảng 20 ngày, kết thúc vào ngày 20.4.2014.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1.4 là một cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn nhằm mục đích thu nhập về số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước, làm cơ sở để đánh giá các chương trình dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở giai đoạn 2011-2015;

Xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết;

Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2010-2014;

Bổ sung kho dữ liệu dân số và nhà ở của Tổng cục Thống kê nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương, phục vụ yêu cầu so sánh quốc tế; cung cấp dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê đối với hộ dân cư.

Quang Son