BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho công nhân 

Cập nhật ngày: 24/06/2024 - 16:47

BTNO - Vừa qua, Trung tâm Chính trị huyện Bến Cầu phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng là công nhân, người lao động ưu tú trong các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện.

Công nhân lao động huyện Bến Cầu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên của huyện dành cho công nhân lao động. Có gần 30 học viên là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động của Công ty cổ phần TKG TaekWang Mộc Bài, Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam-Trang trại Bò sữa Tây Ninh và Công ty TNHH Sơn Kova Nano Quốc tế tham gia lớp học.

Các học viên tham gia lớp học sẽ được nghiên cứu, tiếp thu 5 chuyên đề chính, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Cộng sản Việt Nam. 

Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020–2025, Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho công nhân lao động tại huyện Bến Cầu được Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Cầu quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Quang Son