BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Kiến nghị tỉnh thu hồi đất đã giao cho các “dự án treo”

Cập nhật ngày: 26/02/2009 - 07:42

Trong 28 dự án, có nhiều dự án lớn như Dự án các Khu Công nghiệp Ngọc Oanh, Thiên Quang, An Phú, Tây Nam, Hoàng Thái Gia, Taekwang Việt Nam…; các dự án Cụm Công nghiệp như Cụm Công nghiệp 300 ha ở xã Long Chữ, Cụm Công nghiệp Tân Đại Điền (100 ha) ở xã Tiên Thuận…

Ông Võ Minh Tâm, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu cho biết hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đang gặp nhiều khó khăn như: Các dự án trong Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (KKTCKMB) chưa hoàn chỉnh hồ sơ địa chính nên chưa thể lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư; nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện thu hồi chi trả cho dân chậm, lập hồ sơ chi trả không đầy đủ hoặc chưa lập hồ sơ… Nguyên nhân là do một số hộ dân cố tình tránh né không hợp tác, gây khó khăn trong quá trình lập hồ sơ.

Một thực trạng khác đáng quan tâm là không ít nhà đầu tư không có năng lực tài chính nên cố tình tránh né chi trả bồi thường cho dân. Một số nhà đầu tư khác chưa quan tâm đến công tác bồi thường, cho rằng đây là trách nhiệm của chính quyền. Bên cạnh đó, năng lực của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chuyên viên làm công tác bồi thường còn hạn chế cũng là một yếu tố làm giảm hiệu quả của công tác này.

Trước tình hình đó, UBND huyện Bến Cầu sẽ đề xuất tỉnh thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư đã được giao đất nhưng không đảm bảo tiến độ triển khai dự án hoặc không có năng lực về tài chính. Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh có chủ trương hỗ trợ về giá bồi thường đối với đất trong KKTCKMB ngoài khung giá bồi thường hằng năm để UBND huyện có cơ sở lập phương án bồi thường ngang với giá thị trường.

ĐÌNH CHUNG

Ảnh:

Một dự án được xây dựng dở dang, kéo dài trong nhiều năm ở Mộc Bài.