BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Những người trồng thuốc lá vàng thất thoát khoảng 6-8 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 10:52

Trong vụ đông xuân do thời tiết không thuận lợi nên gây thiệt hại rất lớn cho nông dân huyện Bến Cầu. Cụ thể vào những ngày cuối năm 2008 và đầu năm 2009, liên tiếp xảy ra những cơn mưa trái mùa làm ngập úng trên 1.015 ha cây trồng. Trong đó ngập hoàn toàn gần 640 ha. Sau đó nông dân đã gieo trồng lại lần thứ hai trên 627 ha, trong đó có 83 ha thuốc lá vàng, 118 ha bắp. Khi nông dân bắt đầu thu hoạch thuốc lá vàng và bắp thì vào các ngày 5,6,7,8 tháng 4.2009, liên tiếp xảy ra các cơn mưa lớn đầu mùa, làm ngập úng trên 548 ha cây trồng. Trong đó có gần 420 ha thuốc lá vàng, 129 ha bắp. Hầu hết diện tích cây trồng bị ngập úng lần này cũng là số diện tích bị ngập úng ở đầu vụ, nông dân phải gieo trồng lại lần thứ hai. Từ đó gây thiệt hại rất lớn về năng suất và chất lượng cây trồng. Đặc biệt là cây thuốc lá vàng ở những diện tích bị ngập úng thiệt hại từ 40-50%. Mức thất thoát về cây thuốc lá vàng ước tính lên đến khoảng 6-8 tỷ đồng.

D.H