BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân

Cập nhật ngày: 12/08/2014 - 09:49

Tham dự lớp tập huấn có 50 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội nông dân các xã/thị trấn và chi hội trưởng Hội nông dân ấp/khu phố trong huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Ông Trần Văn Cương- Phó Trưởng phòng Phòng TN-MT huyện đã triển khai 4 vấn đề cơ bản có liên quan, như: Một số khái niệm về môi trường; Các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Nhiệm vụ của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và Quản lý môi trường của cấp cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin công tác quản lý một số vụ việc và tình hình gây ô nhiễm môi trường của cấp tỉnh và ở huyện trong những năm gần đây.

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên của huyện Bến Cầu nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và cộng đồng xã hội trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản hiệu quả, hợp lý…

Quang Son