BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Thành lập Chi hội Thanh niên tôn giáo Cao Đài

Cập nhật ngày: 20/05/2015 - 05:18

Bí thư Xã đoàn Lợi Thuận Dương Tấn Đạt trao quyết định thành lập cho đại diện Chi hội thanh niên tôn giáo Thánh thất Lợi Thuận.

Đây là mô hình mới được thành lập đầu tiên trên địa bàn huyện Bến Cầu. Chi hội thanh niên tôn giáo có quy chế hoạt động cụ thể, quy định rõ từng chức năng, nhiệm vụ của thành viên.

Việc tập hợp, đoàn kết thanh niên tôn giáo nhằm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên có đạo về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, của Hội LHTN Việt Nam…

Để tiếp tục thu hút, tập hợp thanh niên tôn giáo trong các hoạt động Đoàn, Hội, Huyện đoàn Bến Cầu yêu cầu cấp bộ Đoàn cần tập trung vào một số giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác Đoàn, Hội… tới đoàn viên, thanh niên tôn giáo trên địa bàn huyện; phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên tôn giáo ưu tú, quan tâm bồi dưỡng các hạt nhân thanh niên ở cơ sở thành những cán bộ cốt cán, đóng vai trò là cầu nối giữa tổ chức Đoàn, Hội với chức sắc, chức việc và thanh niên Tôn giáo;…

Lê Quy

 


 
Liên kết hữu ích