BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Thiếu bác sĩ trầm trọng

Cập nhật ngày: 07/04/2015 - 05:19

Hiện nay, huyện Bến Cầu "đau đầu" nhất là thiếu đội ngũ bác sĩ. Mặc dù tỉnh đã có chính sách ưu đãi, nhưng trong năm qua vẫn chưa có bác sĩ nào về Bến Cầu làm việc.

Ông Trần Văn Ban- Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu báo cáo về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của huyện.
Ngược lại, các bác sĩ đưa đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi học xong đã "đầu quân" cho những nơi khác. Có những bác sĩ rất giỏi về tim mạch, cột sống trước đây của huyện Bến Cầu, nay đang hành nghề rất nổi tiếng ở TP.Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân chính là do ở huyện biên giới này, mức thu nhập của bác sĩ thấp, không hấp dẫn để thu hút được nhân lực ngành Y về công tác.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Bến Cầu, hiện tại ngành thiếu đến 15 bác sĩ. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020 chỉ đưa đi đào tạo có 8 bác sĩ, bình quân mỗi năm tốt nghiệp ra trường cũng chỉ có từ 1- 2 bác sĩ.

Nguồn nhân lực Đông y cũng thiếu. Nhân lực hiện có thì không đưa đi đào tạo hoặc không đủ điều kiện đưa đi đào tạo.

Từ thực tế đó, lãnh đạo huyện Bến Cầu kiến nghị với Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh tạo điều kiện đưa bác sĩ đi đào tạo chuyên môn sâu, đồng thời tìm giải pháp giữ chân bác sĩ sau khi đào tạo.

Đại Dương