Pháp luật   Tin tức

Bến Cầu: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 

Cập nhật ngày: 11/02/2021 - 08:47

BTNO - Mới đây, UBND huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.

Trong năm qua, huyện đã triển khai, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh ở địa phương. Cơ quan Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể huyện làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, công tác quốc phòng địa phương.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới và nội địa; tổ chức tốt các phương án chiến đấu tại chỗ, huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan, đơn vị; tham các hội thi, hội thao, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ; phối hợp các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19;

Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao, tiếp nhận 88 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, thực hiện mô hình đơn vị “4 nhất”.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; quản lý chặt chẽ đất và công trình quốc phòng trên địa bàn…

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.

Thiện Tâm