Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bên kia là bên nào?

Cập nhật ngày: 12/07/2014 - 06:19

- Kia kìa. Ông sang đường đi.

- Quái lạ! Tôi vừa hỏi ở đó người ta lại chỉ tôi sang bên này.

***

Làm bố chủ nợ

Một anh lúc sống nợ nhiều quá, khi chết xuống âm phủ, Diêm vương tra sổ, thấy nợ nhiều, bắt hóa làm kiếp trâu để kéo cày trả nợ.

Anh ta kêu rằng:

- Muôn tâu Bệ hạ, làm trâu không được, trừ phi làm bố các chủ nợ.

Diêm vương phán hỏi:

- Nghĩa làm sao?

- Kiếp trâu giả cũng có ngần, làm bố chúng nó thì phải lo lắng cho chúng nó suốt một đời người; khi chết đi, dẫu còn có nghìn có vạn, cũng là để lại cho chúng nó cả. Thế thì mới xong nợ chúng nó được. Lại còn như khi chúng nó bóp cổ người ta quá, thì người ta cứ gọi bố chúng nó ra mà người ta chửi!

Theo ngoisao