Bệnh heo tai xanh:Thêm huyện Hoà Thành phát dịch

Cập nhật ngày: 14/08/2010 - 08:26

(BTNO) - Đến chiều ngày 14.8.2010, toàn tỉnh đã có 7 huyện, một đơn vị có dịch bệnh heo tai xanh. So với ngày 13.8, ngoài 6 huyện Tân Biên, Tân Châu, Gò Dầu, Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu và Trung tâm giống Nông nghiệp Tây Ninh, đã có thêm huyện Hoà Thành phát hiện dịch bệnh trong ngày 14.8.

 Tại huyện Tân Biên, dịch bệnh đã lan rộng ra 7 xã (thêm 2 xã Tân Phong, Mỏ Công có dịch trong ngày 14.8). Đã có gần 99 hộ phát hiện gần 1.000 con heo mắc bệnh, chết 617 con (ngày 13.8 là 40 hộ, 830 con heo bệnh, 132 con chết).

Huyện Gò Dầu đã có 8 xã phát hiện dịch bệnh (183 hộ), đã có 2.662 con heo mắc bệnh, chết 656 con (ngày 13.8 là 176 hộ, 2.776 con heo mắc bệnh, 599 con chết).

Cơ quan Thú y kiểm tra một lò mổ heo ở huyện Trảng Bàng

Huyện Bến Cầu đã có thêm xã Long Khánh phát hiện dịch bệnh (8 xã). Đã có 86 hộ (trong đó có 2 trang trại) phát hiện 698 con heo bệnh, chết 72 con (ngày 13.8 là 79 hộ và 2 trang trại, có 642 con heo bệnh, chết 44 con).

Huyện Tân Châu có thêm xã Tân Phú phát hiện dịch bệnh (8 xã). Tại 172 hộ, đã có 943 con heo bệnh, chết 201 con (ngày 13.8 là 153 hộ, 760 con heo bệnh, chết 187 con).

Dịch bệnh cũng đã lan rộng ra 6 xã, thị trấn của huyện Dương Minh Châu (trong ngày 14.8 có thêm 2 xã Lộc Ninh, Bến Củi). Đã có 294 con, heo bệnh, chết 40 con (ngày 13.8 có 176 con heo bệnh, 36 con chết).

Tại 13 xã của huyện Châu Thành đã có 1.246 con heo bệnh, chết 141 con (ngày 13.8 là 528 con heo bệnh, chết 102 con). Tại Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, có 145 con mắc bệnh, huỷ 53 con (ngày 13.8 huỷ 18 con).

Huyện Hoà Thành là địa phương mới phát hiện dịch bệnh trong ngày 14.8 với 6 xã: Hiệp Tân, Trường Đông, Long Thành Bắc, Long Thành Nam, Trường Hòa, Trường Đông. Tại 27 hộ, đã có 191 con mắc bệnh, chết 17 con.

Như vậy, Tây Ninh hiện đã có gần 1.700 con heo chết, trên 6.000 con heo bệnh tại 56 xã của 7 huyện.

HOÀNG THI