Bệnh nhân nghèo ung thư, chạy thận được hỗ trợ chữa bệnh

Cập nhật ngày: 05/03/2012 - 05:58

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Bệnh nhân nghèo mắc bệnh ung thư, chạy thận sẽ được hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, 4 đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo bao gồm:

1- Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng về chuẩn hộ nghèo; 2- Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; 3- Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; 4- Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. Như vậy, so với quy định cũ, quyết định này đã bổ sung thêm 2 đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo là nhóm đối tượng số 3 và 4.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ: người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.

Ngoài ra còn được hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ. Quyết định mới cũng chỉ rõ, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

Đối với người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí, sẽ được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế. Nếu có bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

Theo SGGP