BHXH Tây Ninh phản hồi bài báo: “Mất gần 1,5 tháng sử dụng thẻ bảo hiểm, ai chịu?

Cập nhật ngày: 10/01/2011 - 10:49

Báo Tây Ninh số ra ngày 18.12.2010 có phản ánh trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên bảo vệ một trường THCS ở huyện Hoà Thành, thôi việc từ 1.9.2010, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng, tính từ ngày 27.10.2010 theo Quyết định số 3235/QĐ-LĐTBXH, ngày 5.11.2010 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tây Ninh. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký hồ sơ, chị Thanh đã nhận được giấy hẹn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp vào ngày 12.1.2011 và một thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có thời hạn sử dụng 3 tháng (tính từ 27.10.2010 đến ngày 26.1.2011). Về số tiền trợ cấp thất nghiệp chị Thanh không thắc mắc, nhưng đối với thẻ BHYT thì chị rất bức xúc. Vì thẻ có giá trị từ ngày 27.10.2010 nhưng đến ngày 9.12.2010 thẻ BHYT mới được Giám đốc BHXH Tây Ninh ký và cấp phát. Theo giá trị của thẻ BHYT thì chị Thanh được cấp phát chậm đến 1 tháng 12 ngày, trong khi thẻ chỉ có giá trị 3 tháng.

BHXH Tây Ninh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế “Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc đối tượng tham gia BHYT”, thời hạn sử dụng thẻ BHYT là thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng, cũng theo Luật BHYT quy định “Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT”. Riêng đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì BHXH Việt Nam hướng dẫn thời hạn cấp thẻ là 3 ngày làm việc, kể từ khi người hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Về trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh, BHXH huyện Hoà Thành tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của chị Thanh vào ngày 6.12.2010 và chuyển hồ sơ về BHXH tỉnh Tây Ninh ngày 9.12.2010, khi nhận được hồ sơ, BHXH Tây Ninh đã tiến hành in thẻ ngay trong ngày, thời hạn sử dụng thẻ là 3 tháng (từ 27.10.2010 đến 26.1.2011), BHXH huyện Hoà Thành nhận thẻ từ BHXH tỉnh và giao lại cho chị Thanh sáng ngày 10.12.2010.

Như vậy, BHXH Tây Ninh xác nhận việc cấp phát thẻ BHYT của chị Thanh là đúng theo quy định. Tuy nhiên, về thời hạn phát hành có chậm 1 ngày so với quy định của BHXH Việt Nam. Còn việc Báo phản ánh khi phát hành thẻ đã “mất” gần 1,5 tháng sử dụng là do chị Thanh nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp quá trễ (Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ký ngày 5.11.2010, nhưng đến 6.12.2010 mới nộp hồ sơ tại BHXH huyện Hoà Thành). Để bảo đảm quyền lợi về BHYT đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời tránh xảy ra trường hợp như chị Thanh, BHXH Tây Ninh đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu và ngay sau khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, người hưởng phải nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp kịp thời tại BHXH huyện, thị nơi cư trú.

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

TRẦN QUỐC VIỆT