Bị tê giác truy đuổi, kiểm lâm cuống cuồng leo cây

Cập nhật ngày: 06/04/2016 - 09:06Nhận thấy nhân viên kiểm lâm đi vào gần lãnh thổ của mình, con tê giác đã quyết định đuổi theo. Nguồn: Caters News Agency.


Nhân viên kiểm lâm quá bất ngờ khi bị con tê giác đuổi theo nên đã quyết định trèo lên cây. Nguồn: Caters News Agency.

Ông Baruah đã hét lớn để cảnh báo cho nhân viên kiểm lâm trên. Nguồn: Caters News Agency.


Tê giác con cũng chạy tới để theo dõi. Nguồn: Caters News Agency.


Hai con tê giác đứng theo dõi một lúc trước khi bỏ đi. Nguồn: Caters News Agency.

Nguồn Vietnam+