Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Biện pháp giáo dục tại xã, phường

Cập nhật ngày: 28/10/2018 - 08:12

BTN - Hỏi: Pháp luật quy định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như thế nào?

 

ngocvolinh123@gmail.com

Ðáp: Tại điểm đ, khoản 2 Ðiều 4 Nghị định số 111/2013/NÐ-CP ngày 30. 9.2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Ðiều 1 Nghị định số 56/2016/NÐ-CP) đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Ðiều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính và thời hiệu áp dụng tại điểm a, Khoản 2, Ðiều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng này được xác định như sau:

 Ðối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 6 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với lần vi phạm này, thì thời hiệu là 6 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên.

LG. MAI TUẤN KIỆT