Pháp luật   Tin tức

Bộ CA: Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng 

Cập nhật ngày: 25/06/2019 - 08:51

BTNO - Ngày 24.6, tại Trung tâm thông tin chỉ huy, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh- Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ CA) thừa ủy quyền chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu CA Tây Ninh, Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc CA tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Luật Phòng chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 20.11.2018. Việc Quốc hội thông qua Luật Phòng chóng tham nhũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta nói chung, lập pháp trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân đối với cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả trong thời gian tới.

Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 được xây dựng trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của Luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam…

Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương, 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2019.

Hà Thủy