BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: 65 ngày đêm hành động kiểu mẫu

Cập nhật ngày: 20/10/2010 - 11:57

Phát huy thành tích đạt được trong đợt thi đua cao điểm: “Phất cao cờ hồng Tháng 8, bám sát nhiệm vụ, lập công quyết thắng”, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua quyết thắng, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh ra sức thi đua lập thành tích, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2010, ngày 18.10.2010, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “65 ngày đêm hành động kiểu mẫu” hướng về kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10.12); 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12).

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua cao điểm kéo dài từ nay đến ngày 22.12.2010, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động đồng loạt vào ngày 21.10.2010. Nội dung yêu cầu đợt thi đua cao điểm này nhằm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn đề cao cảnh giác, phòng, chống có hiệu quả trước sự phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt và thực hiện 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu và Nghị quyết số 14 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu Chỉ thị 619 của Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán binh; cán bộ, chiến sĩ tận tâm, tận lực với công việc, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị 333 của Bộ Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị 525 của Bộ CHQS tỉnh; 100% cơ quan, đơn vị không có quân nhân đào ngũ, vắng mặt trái phép, vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, lao động sản xuất và tham gia giao thông. Tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thi đua bảo đảm tốt công tác hậu cần, phát huy nội lực, phát triển tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cụ thể trong đợt thi đua cao điểm này, mỗi đơn vị từ cấp đại đội và tương đương trở lên tập trung xây dựng 1 công trình hoặc 1 mô hình tiêu biểu, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Quân khu 7. Bộ CHQS tỉnh chọn Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu làm điểm trong đợt thi đua.

Tại buổi phát động, Ban CHQS huyện Bến Cầu đại diện cho cụm thi đua các huyện biên giới, Ban CHQS huyện Hoà Thành, đại diện cho cụm thi đua các huyện, thị nội địa và đại diện tuổi trẻ LLVT tỉnh phát biểu hứa hẹn, quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động thi đua.

HUY THƯỜNG