Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3 - khoá 22 năm 2009

Cập nhật ngày: 05/09/2009 - 03:29

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp học.

Ngày 3.9.2009, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai giảng lớp thứ 3 (khoá 22) bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3. Dự lễ khai giảng có Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tướng Trần Văn Bé, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

Trong thời gian 20 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề: chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề quản lý Nhà nước về quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở; Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và chính sách hậu phương quân đội; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở cơ sở; Văn kiện chỉ huy chiến đấu cấp xã; Hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ huyện, thị; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng ở cơ sở bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngoài học tập các chuyên đề chính, học viên còn được nghiên cứu các chuyên đề bổ trợ và xem phim tài liệu.

Phát biểu với cán bộ, công chức và các đối tượng dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (khoá 22), Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: các học viên cần quán triệt tốt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của lớp học, nắm chắc nội dung bài giảng, giữ tốt mối quan hệ đoàn kết trên tinh thần xây dựng, trao đổi thẳng thắn, phát huy tư duy sáng tạo của người học. Tích cực nghiên cứu nội dung bài giảng và kiểm tra đánh giá nhận thức đạt kết quả tốt. Chấp hành nghiêm các quy định của nhà trường và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong rằng với tinh thần trách nhiệm cao, nhà trường cũng như các học viên cố gắng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nội dung, chương trình của lớp học với chất lượng cao nhất.

LÊ HUY THƯỜNG