BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3

Cập nhật ngày: 09/07/2009 - 09:27

Sáng 8.7.2009, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (đối tượng 3) khoá 20. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh Nguyễn Thị Giảm, Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Bé, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cùng thủ trưởng các cơ quan, các sở, ban, ngành tỉnh đến dự lễ khai giảng.

Lớp học có 70 học viên, thời gian học tập 20 ngày với các nội dung: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề quản lý Nhà nước về quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở; Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và chính sách hậu phương quân đội; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở cơ sở; Xây dựng văn kiện chỉ huy chiến đấu cấp xã; Hoạt động tác chiến của LLVT địa phương trong khu vực phòng thủ huyện, thị; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng ở cơ sở bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; Quản lý hành chính về trật tự xã hội và quản lý giáo dục đối tượng ở cơ sở; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cùng một số nội dung chuyên đề bổ trợ khác.

Phát biểu với lớp học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm yêu cầu các học viên quán triệt tốt mục đích yêu cầu của lớp học, chấp hành nghiêm các chế độ, nội quy, thời gian, nội dung học tập, khắc phục khó khăn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Đợt bồi dưỡng lần này nội dung nhiều, điều kiện cơ sở vật chất có mặt còn hạn chế, khí hậu không thuận lợi, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Vì thế các học viên phải nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ tập huấn.

QUANG HUY