Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Cập nhật ngày: 30/11/2019 - 16:06

BTN - Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ sẽ không còn được chiêu sinh, luyện thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C như đã làm trong hơn 10 năm qua.

Ngày 26.11, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 20 “bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên”.

Thông tư 20 nêu, bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng.

Đối với các khoá đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.1.2020.

Theo tinh thần nêu trên, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ sẽ không còn được chiêu sinh, luyện thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C như đã làm trong hơn 10 năm qua. Mấy năm gần đây, ngành Giáo dục áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc có tham chiếu chuẩn châu Âu thay cho chứng chỉ A, B, C truyền thống.

Đ.V.T