Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ GD-ĐT công bố cách tính điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

Cập nhật ngày: 07/05/2014 - 12:38

Ảnh minh họa

Theo đó, các trường, ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi. 

Căn cứ kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh trong cả nước, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào, đề xuất Bộ GDĐT xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi. Trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng.

Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường/từng ngành của trường.

Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH hoặc CĐ đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn.

Ngoài ra, các trường sẽ công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ GDĐT môn thi chính được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường trước ngày 20-5.

Theo Thanh Hùng (Infonet)


 
Liên kết hữu ích