Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ GD-ĐT: Trả lời cử tri về chất lượng giáo dục

Cập nhật ngày: 11/05/2012 - 03:26

(BTNO) – Trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, Bộ GD- ĐT vừa có ý kiến trả lời những thắc mắc của cử tri về chất lượng giáo dục hiện nay, trong đó có cử tri Tây Ninh.

Cử tri phản ánh, trong những năm qua, ngành Giáo dục đã có nhiều bước chuyến biến tích cực, đặc biệt là sau khi có cuộc vận động chống tiêu cực và bệnh thành tích. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm trở lại đây, tình trạng này lại tái diễn. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hiện nay rất cao, trong khi đó điếm thi vào Cao đẳng, Đại học thì rất thấp. Điều này thể hiện chất lượng giáo dục, đào tạo còn thấp. Đề nghị Nhà nước chấn chỉnh và có biện pháp quản lý chất lượng giáo dục có hiệu quả và đi vào thực chất.

Học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2011

Bộ GD-ĐT cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp năm 2011 tăng so với năm 2010 ở tất cả các địa phương tương đối phù hợp với tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn từ 2007 đến 2011. Đối với giáo dục THPT, tỷ lệ tốt nghiệp trong kỳ thi năm 2007 chỉ đạt 66,7%; cùng kỳ năm 2008 là 76,0% - tăng hơn 9% so với năm 2007; năm 2009 là 83,8% - tăng 7,8% so với năm 2008; năm 2010 là 92,57% - tăng 8,97% so với năm 2009; năm 2011 là 95,72% - tăng 3,15% so với năm 2010.

Đối với giáo dục thường xuyên, tỷ lệ tốt nghiệp trong kỳ thi năm 2007 chỉ đạt 26,47%; cùng kỳ năm 2008 là 42,55% - tăng 16,08% so với năm 2007; năm 2009 là 39,7% - giảm 2,85% so với năm 2008; năm 2010 là 66,71% - tăng 27,11% so với năm 2009; năm 2011 là 85,47% - tăng 18,76% so với năm 2010

Việc tỷ lệ tốt nghiệp tăng từng năm, năm sau cao hơn năm trước là kết quả của 5 năm nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục (gọi tắt là cuộc vận động Hai không).

Đây cũng là kết quả cụ thể của việc triển khai các chủ trương, giải pháp của Bộ GD-ĐT và các địa phương trong nâng cao chất lượng dạy học…

Mặc dù vậy, tỷ lệ tốt nghiệp cao nhưng chủ yếu tốt nghiệp loại trung bình, tỷ lệ tốt nghiệp khá giỏi còn thấp. Ở giáo dục THPT, số thí sinh tốt nghiệp loại trung bình chiếm đa số (86,17%), chỉ có 13,83% đạt loại khá giỏi. Tương tự, ở giáo dục thường xuyên có đến 96,62% thí sinh đỗ tốt nghiệp loại trung bình, tỷ lệ đỗ khá giỏi ở mức rất thấp (3,38%).

Về việc tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao trong khi kết quả thi vào đại học, cao đẳng còn thấp, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng là 2 kỳ thi được tổ chức theo những mục đích riêng. Thi tốt nghiệp THPT nhằm xác định trình độ của học sinh sau quá trình 12 năm học tập, làm điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp. Do đó, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học; phân loại được trình độ của người học. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng nhằm tuyển chọn người học có khả năng, sở thích, năng lực vào các trường đại học, cao đẳng. Nên kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng yêu cầu mức độ phân loại cao hơn. Điều đó dẫn đến kết quả thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng thấp hơn kết quả thi tốt nghiệp THPT.

HY UYÊN