Bộ GTVT: Trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh về giấy phép lái xe

Cập nhật ngày: 08/12/2009 - 05:49

Cử tri Tây Ninh kiến nghị: “Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 7.11.2007 của Bộ Giao thông – Vận tải quy định: Giấy phép lái xe mô tô có giá trị không thời hạn nhưng khi bị mất giấy phép, người lái xe phải thi lại mới được cấp (xem như cấp mới). Đề nghị Bộ GTVT xem xét lại quy định này, vì như vậy sẽ rất bất hợp lý cho người dân, nên quy định nếu có hồ sơ gốc thì được xét cấp lại”.

Trả lời kiến nghị này, tại Công văn số 5831/BGTVT-ATGT, Bộ GTVT cho biết, hiện nay trên thực tế có nhiều trường hợp người lái xe mô tô bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn hoặc bị thu hồi GPLX theo quy định tại điều 24 của Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14.9.2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhưng sau đó lại báo mất GPLX; hoặc có những người vẫn còn GPLX nhưng lại báo mất để được cấp thêm GPLX mới. Ngoài ra đã phát hiện có hiện tượng tẩy, xoá, sửa chữa từ GPLX mô tô thành GPLX ô tô, điều này gây khó khăn cho công tác quản lý GPLX, ảnh hưởng tới trật tự giao thông đường bộ. Do vậy, nếu chỉ căn cứ vào hồ sơ gốc mà cấp ngay GPLX mới cho người báo mất giấy, có thể dẫn đến hiện tượng một người sẽ có nhiều GPLX hoặc cấp lại GPLX mới cho cả những đối tượng vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19.6.2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. Trong đó, tại điều 43 Cấp lại giấy phép lái xe quy định cụ thể, chi tiết các trường hợp nào được cấp lại GPLX. Tại khoản 3, điều 43 của Thông tư quy định cụ thể việc cấp lại GPLX cho người có GPLX bị mất. Các quy định mới này đã tháo gỡ những tồn tại trong việc cấp lại GPLX, đồng thời cũng nâng cao được công tác quản lý nhà nước trong việc cấp lại GPLX, hạn chế được những hành vi gian lận trong việc cấp GPLX.

... Điều 43. Cấp lại giấy phép lái xe

1. Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, được lập lại hồ sơ lái xe. Hồ sơ lái xe lập lại gồm: đơn xin đổi, tờ khai nguyên nhân mất hồ sơ gốc được cơ quan công an cấp xã xác nhận, bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sức khỏe, được cơ quan quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe xác nhận và đóng dấu, ghi rõ được lập lại lần thứ mấy vào góc trên bên phải đơn xin đổi giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự  bảo quản.

2. Người có giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng:

a) Quá từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe;

b) Quá từ 06 tháng trở lên kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp lại giấy phép lái xe;

c) Không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe và lập lại hồ sơ lái xe.

3. Người có giấy phép lái xe bị mất:

a) Còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc bị hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an, cơ quan quản lý giấy phép lái xe không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được xét cấp lại giấy phép lái xe. Ngoài các trường hợp bị mất trên, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe;

b) Còn thời hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe;

c) Quá thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe;

d) Quá thời hạn sử dụng và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 12 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe.

4. Người bị thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi (hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn), nếu có nhu cầu, được dự học lại Luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe.

5. Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau giấy phép lái xe cấp lại (phục hồi) được tính theo ngày trúng tuyển của giấy phép lái xe cũ.

6. Thời gian cấp lại giấy phép lái xe thực hiện như đối với cấp mới. Khi cấp lại giấy phép lái xe, cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe phải cắt góc giấy phép lái xe cũ (nếu có).

7. Người dự sát hạch lại có nhu cầu ôn tập, đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe do Sở quản lý để được hướng dẫn ôn tập, phải nộp phí ôn tập theo quy định của Bộ Tài chính, không phải học lại theo chương trình đào tạo.

8. Việc tổ chức sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe do cơ quan trực tiếp quản lý giấy phép lái xe thực hiện

a) Ban quản lý sát hạch rà soát, kiểm tra các điều kiện theo quy định, lập danh sách thí sinh sát hạch lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 trình Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe;

b) Trường hợp chưa có kỳ sát hạch lái xe ô tô phù hợp, có thể thành lập hội đồng sát hạch theo quy định cho các đối tượng này, thành phần hội đồng không có cơ sở đào tạo;

c) Đối với các địa phương chưa có trung tâm sát hạch, nếu chỉ sát hạch lại phần lý thuyết thì có thể tổ chức sát hạch tại địa phương;

d) Đối với các địa phương chưa có trung tâm sát hạch, nếu sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành thì tổ chức sát hạch tại trung tâm sát hạch của địa phương khác.

 HY UYÊN


Liên kết hữu ích