Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri Tây Ninh về chế độ thai sản

Cập nhật ngày: 02/05/2022 - 09:40

BTNO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV về chế độ thai sản đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trước đây, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Từ ngày 1.1.2016, theo quy định của Luật BHXH năm 2014, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không hưởng tiền lương mà hưởng chế độ phụ cấp, mức phụ cấp của từng chức danh do HĐND cấp tỉnh quy định từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp.

Tùy điều kiện thực tiễn của từng địa phương và tùy chức danh mà mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có thể cao hon hoặc thấp hơn mức lương cơ sở. Bên cạnh đó, do đặc thù tính chất công việc của đối tượng này nên Luật BHXH năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chỉ ở hai chế độ là hưu trí và tử tuất; đồng thời, tiền lương tháng đóng BHXH của nhóm đối tượng này được đóng trên mức lương cơ sở.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, triển khai Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8.10.2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23.5.2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII về cải cách chính sách BHXH, hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan tiến hành đánh giá tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật BHXH. Do vậy, những nội dung cử tri kiến nghị sẽ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong quá trình đánh giá tổng kết và đề xuất sửa đối Luật BHXH.

C.T