BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ máy lãnh đạo mới được kiện toàn của Trung Quốc

Cập nhật ngày: 12/03/2023 - 12:40

Kỳ họp thứ nhất khóa XIV Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa bầu ra Lãnh đạo khóa mới của Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Nguồn VOV