Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cập nhật ngày: 28/03/2015 - 12:00

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 386/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Dương Quang Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Dương Quang Thành (ảnh: KT)

Ông Dương Quang Thành sinh năm 1962, quê quán tỉnh Quảng Bình. Ông là Tiến sỹ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Thành đã tốt nghiệp Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT-Thái Lan) năm 1995 và hoàn thành chương trình tiến sỹ kinh tế tại trường Đại học Bách Khoa năm 2002./.

Nguồn  VOV Online