Bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

Cập nhật ngày: 07/06/2022 - 00:13

BTNO - Sáng 6.6, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Tố Tuấn