BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Nội vụ: Loại bỏ công chức, viên chức làm việc kém

Cập nhật ngày: 08/11/2014 - 07:51

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương loại bỏ công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả (Ảnh minh họa)

Theo văn bản Bộ Nội vụ gửi các Bộ ngành, UBND tỉnh thành về đề nghị đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014, căn cứ kết quả đánh giá, các đơn vị liên quan sẽ phải có kế hoạch quy hoạch, bổ nhiệm và cho thôi việc người không đạt yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sẽ tập trung vào năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc và đặc biệt là thái độ phục vụ nhân dân củ cán bộ công chức…

Bên cạnh đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức sẽ là người đánh giá cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá.

Về tiến trình thực hiện, viên chức sẽ tự đánh giá, nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác, tập thể sẽ tổ chức đóng góp ý kiến. Người bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định xếp loại và thông báo đến viên chức quản lý.

“Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan, qua đánh giá phải phân biệt được những người làm tốt, tận tụy, trách nhiệm có hiệu quả với những người làm việc thiếu trách nhiệm, không hiệu quả, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Từ đó, làm cơ sở để thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bố trí sử dụng đối với công chức, viên chức” – Thứ trưởng Tuấn lưu ý.

Sau khi có kết quả đánh giá, đối với những công chức, viên chức có chất lượng làm việc kém sẽ bố trí công tác khác, xử lý kỷ luật hoặc đưa vào diện tinh giản biên chế, giải quyết thôi việc. Đồng thời thực hiện khen thưởng, tôn vinh và đãi ngộ đối với những công chức, viên chức có thành tích trong quá trình thực thi công vụ.

Nguồn infonet.vn