BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Quốc phòng: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cán bộ trong LLVT Tây Ninh

Cập nhật ngày: 01/03/2016 - 06:00

Quang cảnh buổi làm việc.

Thiếu tướng Đoàn Quang Xuân- Phó Cục trưởng Cục cán bộ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Cùng đi với đoàn còn có thủ trưởng Cục chính trị Quân khu 7.  

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan; số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ hiện có đã sắp xếp vào đơn vị; tình hình thừa, thiếu cán bộ thường trực, bổ nhiệm, chuyển ra của Bộ chỉ huy tỉnh; kết quả tạo nguồn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, kết quả thực hiện chế độ đăng ký, phúc tra, quản lý sĩ quan dự bị, tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm, thực hiện chế độ chính sách; kết quả sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch, thăng quân hàm…

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cán bộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh và ghi nhận những kiến nghị của đơn vị; đồng thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, thực trạng đội ngũ cán bộ hiện nay và đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khắc phục trong thời gian tới.

Sơn Tòng