Kinh tế   Kinh tế

Bổ sung biên chế cho Đội nghiệp vụ hải quan KCN Phước Đông 

Cập nhật ngày: 05/12/2019 - 08:54

BTNO - Thời gian gần đây, lượng hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu đăng ký thủ tục tại Đội nghiệp vụ hải quan KCN Phước Đông tăng, do đó Cục Hải quan tỉnh sẽ bổ sung thêm biên chế cho Đội.

Hiện nay, doanh nghiệp có kiến nghị với Cục Hải quan Tây Ninh quan tâm tăng cường thêm cán bộ tại Đội nghiệp vụ hải quan Khu công nghiệp (KCN) Phước Đông để hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thời gian thủ tục khai báo, kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kiểm tra thông quan hàng hóa xuất khẩu- Ảnh minh hoạ

Theo Cục Hải quan Tây Ninh, hiện nay, ngành Hải quan đã áp dụng hệ thống thông quan tự động VNACCS vào hoạt động quản lý hải quan, qua đó giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Việc khai báo được thực hiện theo phương thức điện tử tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet trong 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần tạo sự chủ động cho doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp khai báo, tờ khai sẽ được hệ thống tự động phân luồng xanh, vàng, đỏ theo tiêu chí quản lý rủi ro. Công chức hải quan chỉ thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ đối với tờ khai luồng vàng và kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa đối với tờ khai luồng đỏ.

Từ đầu năm đến ngày 31.10.2019, tờ khai luồng xanh tại Đội nghiệp vụ Hải quan KCN Phước Đông chiếm tỷ lệ 69,77%; tờ khai luồng vàng 26,89% và tờ khai luồng đỏ chiếm tỷ lệ 3,34%.

Theo quy định tại điều 23 Luật Hải quan năm 2014, thời gian kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ; thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa. Trong thời gian qua, Đội nghiệp vụ hải quan KCN Phước Đông đã thực hiện việc kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa trong khoảng thời gian quy định.

Tuy nhiên, lượng hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu đăng ký thủ tục tại Đội nghiệp vụ hải quan KCN Phước Đông phát sinh tăng trong thời gian gần đây. Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh sẽ bổ sung biên chế cho Đội nghiệp vụ hải quan KCN Phước Đông.

Giang Hà