Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì quản lý giá sữa

Cập nhật ngày: 21/03/2015 - 06:38

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công Thương làm rõ nhiệm vụ quản lý, bình ổn giá sữa giữa các Bộ; trên cơ sở đó trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trước đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP thì Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá như đăng ký giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá phù hợp với tính chất của từng loại hàng hóa, dịch vụ; tiếp nhận, rà soát đăng ký giá, kê khai giá các mặt hàng bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Do vậy, sau khi xem xét kiến nghị của Bộ Tài chính và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.

Nguồn chinhphu.vn


Liên kết hữu ích