Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin 

Cập nhật ngày: 13/11/2020 - 19:54

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu khối các bộ, cơ quan ngang bộ.

Chú thích ảnh

Nguồn TTXVN/Báo Tin tức