Xã hội   Giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề nghị cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 27/02/2020 - 19:57

BTNO - Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học tiếp 1-2 tuần, riêng các em học sinh THPT, học viên GDTX đi học trở lại từ ngày 2.3.

Theo đó, ngày 22.2.2020, Bộ GD&ĐTcó Công văn số 509/BGDĐTGDTrH về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, thời gian kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020, thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020 và đề nghị các địa phương xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020 nếu tình hình Covid-19 được kiểm soát tốt, không có diễn biến phức tạp thêm.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 01 đến 02 tuần (học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

H.T