Pháp luật   Tin tức

Bộ Tư lệnh BĐBP tọa đàm công tác đối ngoại biên phòng 

Cập nhật ngày: 07/01/2020 - 08:43

BTNO - Buổi toạ đàm nhằm phục vụ nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng về việc “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới”.

Chiều 6.1.2020, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Thượng tá, Tiến sĩ Vũ Đình Liêm- Trưởng phòng Khoa học Quân sự Bộ Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn có buổi tọa đàm với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh để khảo sát, thu thập dữ liệu, số liệu về công tác đối ngoại biên phòng trên địa bàn tỉnh phục vụ nghiên cứu Đề tài cấp Bộ Quốc phòng về việc “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham gia tọa đàm có Đại tá Hoàng Quang Vinh- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy.

Nội dung đề tài gồm có 3 chương: Những vấn đề cơ bản về lý luận đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới; Đặc điểm tình hình và thực trạng thực hiện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng; Định hướng và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại của BĐBP trong tình hình mới.

Tại buổi toạ đàm, đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP đã nghe báo cáo những kết quả thực hiện công tác đối ngoại biên phòng của BĐBP tỉnh Tây Ninh đạt được trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện, từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, cách khắc phục và đề xuất, kiến nghị lên lãnh đạo cấp trên ban hành những chủ trương, biện pháp để công tác đối ngoại biên phòng ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

Thượng tá Vũ Đình Liêm khẳng định đối ngoại biên phòng trong tình hình mới có vị trí quan trọng trong hoạt động đối ngoại quốc phòng và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế và khu vực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cần phải nghiên cứu để bổ sung lý luận cho phù hợp với tình hình. Đề tài luận giải rõ quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và cơ sở pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động đối ngoại biên phòng. Đồng thời, xây dựng khái niệm về hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới; xác định yêu cầu, bổ sung, phát triển nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới.

Từ những số liệu, dữ liệu, các bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất của các phòng chuyên môn thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh sẽ góp phần để Ban Chủ nhiệm Đề tài nghiêm cứu, hoàn thiện nội dung, đưa đề tài vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng về mọi mặt.

Hải Bằng