Bộ Tư pháp quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin 

Cập nhật ngày: 06/11/2017 - 06:18

BTN - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện những quy định của 2 bộ luật này trong cơ quan, đơn vị mình. Khi triển khai phải nghiên cứu kỹ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành liên quan đến 2 bộ luật và áp dụng vào thực tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Tây Ninh.

Sáng ngày 4.11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu và Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự- hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung mới của BLHS năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin, đồng thời quán triệt những công việc cần được triển khai thi hành 2 bộ luật này.

Cụ thể, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều (tăng 2 chương, 72 điều so với Bộ luật Hình sự năm 1999) với nhiều nội dung đổi mới như bao quát cả phần những quy định chung và phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, nhận thức về chính sách hình sự, vấn đề tội phạm và hình phạt.

Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018, gồm 5 chương, 37 điều, nhằm phát huy dân chủ, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước; tăng tính minh bạch của thị trường; tạo thuận lợi cho việc thực hiện vai trò giám sát của tổ chức, cá nhân và các cơ quan chức năng đối với các cơ quan Nhà nước, qua đó góp phần thực thi pháp luật hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện những quy định của 2 bộ luật này trong cơ quan, đơn vị mình. Khi triển khai phải nghiên cứu kỹ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành liên quan đến 2 bộ luật và áp dụng vào thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan chuẩn bị tài liệu để cung cấp cho các đơn vị sử dụng trong việc tập huấn chuyên sâu cho các đơn vị liên quan.

Hoa Lư