Bộ Tư pháp quy định về đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại

Cập nhật ngày: 30/11/2022 - 04:38

BTNO - Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22.12.2022.

Theo đó, Thông tư quy định thừa phát lại có nghĩa vụ trung thành, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; bằng hoạt động nghề nghiệp của mình góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài việc quy định về trách nhiệm giữ bí mật các thông tin trong hồ sơ công việc, Thông tư còn quy định thừa phát lại không được sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người yêu cầu; nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng; nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu; nhận thực hiện yêu cầu trong trường hợp mục đích và nội dung của yêu cầu vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng nhiệm vụ, quyền hạn của thừa phát lại.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định việc lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án có liên quan đến quyền, lợi ích của chính mình với người yêu cầu, những người thân thích của mình tư vấn, xúi giục, thông đồng, tạo điều kiện cho người yêu cầu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; gây áp lực, ép buộc, lừa dối, đe doạ, chiết khấu hoặc đưa ra hứa hẹn nhằm lôi kéo người yêu cầu phải sử dụng dịch vụ; câu kết, thông đồng với người yêu cầu, những người có liên quan làm sai lệch nội dung của vi bằng, hồ sơ công việc đã thực hiện hoặc hành vi gian dối khác; cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định; trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc thi hành án được giao không có căn cứ pháp luật; các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư còn quy định trong quan hệ với đồng nghiệp, văn phòng thừa phát lại không được gây áp lực, đe doạ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc văn phòng mình trong hành nghề trước thừa phát lại, văn phòng thừa phát lại khác…

Đồng thời không được viết bài, phát biểu trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi công cộng, sử dụng mạng xã hội để bịa đặt sai sự thật, công kích, bài xích hoặc gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp của thừa phát lại, văn phòng thừa phát lại, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của thừa phát lại, nghề thừa phát lại.

Thông tư cũng cho biết, thừa phát lại gương mẫu trong thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp thì được Nhà nước và xã hội ghi nhận, vinh danh, nếu vi phạm quy tắc thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách hoặc bị xử phạt hành chính; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì bị miễn nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

LG NGỌC LINH