BQL Khu KTCK Xa Mát: Một số bất cập trong cải cách tiền lương

Cập nhật ngày: 10/07/2009 - 09:56

Bến xe vận tải Khu KTCK Xa Mát

Trong những năm gần đây Chính phủ đã có nhiều Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, từng bước nâng cao dần thu nhập tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... Những chính sách này đã góp phần giải quyết được những khó khăn trong đời sống của đại bộ phận người hưởng lương trong bộ máy Nhà nước, giúp họ an tâm công tác. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định trong các chính sách cải cách tiền lương đã bộc lộ những bất cập, làm ảnh hưởng đến hoạt động của một số đơn vị- cụ thể là Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát.

Ông Phạm Văn Sơn- Trưởng Ban quản lý Khu KTCK Xa Mát cho biết, theo các Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu có quy định phải sử dụng nhiều nguồn kinh phí để thực hiện việc nâng lương, trong đó có xác định: “Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính có thu”. Tuy nhiên, “số thu được để lại” từ khoản thu phí và lệ phí của cơ quan hành chính hiện nay theo quy định thì lại có rất nhiều mức độ khác nhau. Điển hình là đối với phí thẩm định dự án, phương án... của một số sở, ngành thì số thu phí được để lại là 100%, còn đối với đơn vị hành chính được giao nhiệm vụ tổ chức bộ phận trực tiếp thu các loại phí theo danh mục Nhà nước quy định thì số thu phí được để lại trích theo tỷ lệ % thấp hơn nhiều. Cụ thể ở Ban quản lý Khu KTCK Xa Mát thì định mức số thu được để lại được duyệt chỉ là 19%. Năm 2008 doanh thu thu phí ở Khu KTCK Xa Mát thực hiện được hơn 2,1 tỷ đồng nên số thu được để lại chỉ được gần 400 triệu đồng, trong đó các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của hoạt động thu chiếm gần hết số thu được để lại, chỉ còn có hơn… 60.000 đồng. Trong khi đó, số huy động để cải cách tiền lương theo quy định chung là 40% số thu được để lại là gần 160 triệu đồng thì không còn nguồn nào để thực hiện. Mà việc cải cách tiền lương là không thể không thực hiện nên kết quả cuối năm 2008 số thâm hụt không có nguồn để giải quyết ở Ban Quản lý Khu KTCK Xa Mát là gần 160 triệu đồng.

Ngoài ra, theo ông Phạm Văn Sơn thêm một bất cập nữa là toàn bộ các đơn vị hành chính đều được thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17.10.2005 của Chính phủ. Theo quy định của Nghị định này thì nguồn kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện bao gồm cả các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định, và hằng quý được phép tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức nếu Thủ trưởng cơ quan xét thấy có tiết kiệm chi phí. Theo các Thông tư hướng dẫn cách tính tiết kiệm phí được tạm chi hằng quý và quyết toán hằng năm thì hoàn toàn không tính đến yếu tố cải cách tiền lương. Tuy nhiên, đến cuối năm quyết toán thì lại phải tính thêm khoản trích về cải cách tiền lương. Lúc đó thì tiền lấy đâu ra để trích?!

Cải cách tiền lương hiện nay là sự cần thiết và là nhu cầu bức xúc của người làm công hưởng lương. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban quản lý Khu KTCK Xa Mát thì việc ban hành chính sách cần phải được xem xét trong mối quan hệ tương quan với nhiều chính sách. Ban quản lý Khu KTCK Xa Mát kiến nghị khi điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì cần có thêm điều khoản cho phép các đơn vị được chủ động điều chỉnh tăng thêm định mức % để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Sơn Trần