Kinh tế - xã hội năm 2022:

Bức tranh sáng màu

Bức tranh sáng màu
Bức tranh sáng màu
Bức tranh sáng màu
Bức tranh sáng màu
Bức tranh sáng màu
Bức tranh sáng màu
Bức tranh sáng màu

Bài, ảnh: Phương Thuý

Thiết kế: Ngọc Trâm