Các cấp Hội Phụ nữ: 9 tháng, kết nạp hơn 5.300 hội viên mới

Cập nhật ngày: 26/09/2011 - 10:34

(BTNO) - Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trong 9 tháng năm 2011, Hội Phụ nữ các cấp đã kết nạp được 5.314 hội viên, đạt 82,91% so với chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 206.391/255.086 người (tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện vào hội). Trong đó hội viên nòng cốt 50.730, đạt 24,76% so với tổng số hội viên.

Phụ nữ giúp nhau làm hàng gia công

Các cấp hội cũng đã triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 8.460 cuộc/260.486 lượt chị tham gia. Có 4.542 chị đăng ký mới, nâng tổng số đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua lên 220.262 chị (trong đó cán bộ 11.024/11.024, đạt 100%; hội viên 159.030/177.217, đạt 89,74%; quần chúng phụ nữ 50.208/98.076, đạt 51,19%).

Có 20.380 chị được cấp giấy công nhận, 53 chị được tặng giấy khen, 39 chị được đề nghị Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen Phụ nữ xuất sắc 5 năm liền. Hội LHPN tỉnh cũng đã xét đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 121 cán bộ hội đã có nhiều đóng góp.

Hữu Thiện