BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các cấp Hội Phụ nữ: Năng động trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 13/09/2009 - 10:22

Một buổi sinh hoạt CLB Gia đình phát triển bền vững ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành.

Trong 8 tháng qua, các cấp Hội phụ nữ luôn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ; đẩy mạnh việc đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, khuyến khích việc chủ động đổi mới và sáng tạo các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ sở Hội; khuyến khích việc thu hút nhiều nguồn lực xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với nhiều hình thức tuyên truyền như nói chuyện chuyên đề, lồng ghép các buổi phổ biến pháp luật trong sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như loa phóng thanh xã, viết tin, bài trên báo… Nội dung tuyên truyền tập trung vào các bộ luật, các nghị quyết, chỉ thị… gắn với phụ nữ. Các cấp hội duy trì hoạt động 95 CLB phụ nữ 4 giảm, 27 CLB Gia đình hạnh phúc ở các xã, phường, thị trấn. Hội phụ nữ cơ sở phối hợp với ban tư pháp, tổ hoà giải giải quyết 888 vụ, trong đó có 246 vụ liên quan đến hôn nhân gia đình, gần 300 vụ tranh chấp đất, 45 vụ gây rối mất đoàn kết, 13 vụ bạo hành trong gia đình… Ngoài ra, các cấp hội còn giữ vai trò quan trọng trong việc can thiệp các vụ đánh người, xúc phạm danh dự nhân phẩm phụ nữ.

Các cấp hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng nhận giáo dục 26 đối tượng làm trái pháp luật, vận động gần 2.100 hộ đăng ký gia đình không tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, can thiệp 2 trường hợp trẻ em gái chưa đủ tuổi thành niên bị dụ dỗ giao cấu, 2 trường hợp trẻ em gái bị hiếp dâm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, cũng trong 8 tháng qua, Hội đã triển khai các mô hình truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, mại dâm và ma tuý ở các xã Ninh Điền, An Cơ, Hoà Thạnh (Châu Thành), Bàu Năng (Dương Minh Châu), phường 4 (Thị xã) và Thanh Phước (Gò Dầu).

QUỲNH DUY